TRAVEL CO2

Klimatdata och visualiseringar

Travel CO2 är en informationsplattform för klimatdata och utsläppsvisualiseringar för resor. Vår data är baserad på öppen forskning framtagen av oberoende forskare vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verktygen i Travel CO2 har utvecklats som en förlängning av projekten klimatsmartsemester.se och travelandclimate.org med fokus på att bidra till en mer hållbar turism genom att tillhandahålla en digital plattform med verktyg och kunskap för att resa med låg klimatpåverkan.

Metod

Våra klimatberäkningar är baserade på den senaste forskningen vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Metoden kommer från Klimatsmart Semester och en metodrapport finns att ladda ner här.

  Ladda ner