Klimatmärkning för smarta vägval


Var med och påverka!

Vi söker nu samarbete med företag och organisationer som är intresserade av att använda vårt digitala system för märkningar, ge feedback och vara med och påverka utvecklingen av märkningen. Kontakta oss för mer information.

Vad är Klimatmärkt Resa?

Klimatmärkt Resa är en märkning som förenklar jämförelser mellan resor och tydligt visar klimatpåverkan från resans alla delar, såväl transport som boende.

Märkningen innebär i sig inte att resan har låg klimatpåverkan, den är en presentation av de utsläpp som uppstår.

Färgskala för jämförelser

Färgskalan är en jämförelse med vanliga långfärdsresors utsläpp.

Utsläpp per kilometer

För att underlätta jämförelser visas ett snitt av hela resans utsläpp per personkilometer.

Information om märkningen

Resans titel, företagets namn och märkningens unika ID visas.

Utsläpp per trafikslag & boendetyp

Klicka på ikonerna för mer detaljerad information om fordon, drivmedel, sträcka och boende.

QR-kod

QR-koden är en länk till mer information om resan och märkningen. Prova att klicka eller scanna!

Klimatmärkning i stor variant för tågresa med övernattning.

1. Beräkna resors klimatpåverkan

Använd vårt verktyg för att snabbt och enkelt räkna ut koldioxidutsläpp för resor och ta fram klimatmärkningar.

2. Kommunicera klimatsmarta val

Visa resors klimatpåverkan på er hemsida med inbäddade klimatmärkningar och ladda ner märkningar för användning i tryck och sociala medier.

Enkelt beräkningsverktyg

Beräkna klimatpåverkan från resans alla delar och ta fram en klimatmärkning direkt i vårt webb-verktyg, det tar bara någon minut.

  • Stöd för mer än 50 transportmedel- och drivmedelskombinationer
  • Få hjälp med att söka fram avstånd för väg- och lufttrafik
  • Inkludera boende på hotell, vandrarhem och i lägenhet

Bygger kundlojalitet & förtroende

Det finns en stor konsumentefterfrågan på klimattransparent information i köpprocessen. Att vara öppen med klimatpåverkan påverkar varumärkeslojalitet hos både slutkund och återförsäljare.

Grundat i svensk forskning

Beräkningarna är baserade på öppen forskning framtagen av oberoende forskare vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Integrera i befintliga system

Bygg in klimatmärkningar i er nuvarande resehantering med hjälp av vårt API. Kontakta oss för information om integrationer och automatisering.

Visa världen att ni är en del av klimatlösningen

Till år 2050 behöver våra årliga utsläpp av växthusgaser minska från dagens ca 9 000 kg CO2 per person till max 2 000 kg. Det är ungefär lika mycket utsläpp som en enda flygresa tur och retur mellan Sverige och USA orsakar, men en tågresa till Paris och hem igen släpper ut mindre än 100 kg CO2.

Att välja rätt resmål och transportmedel är avgörande för klimatet. Är ni redo att hjälpa era kunder att göra klimatsmarta vägval?