Nordic Travel

Utforska fantastiska Narvik

Nordic Travel

5bdb1d7edc7ac3218cebd2fcb76a58f2

Klimatmärkning

Detta är en klimatmärkning för en resa. Märkningen innebär i sig inte att resan har låga klimatpåverkande utsläpp utan är bara en presentation av de utsläpp som uppstår.

Märkningens utsläppsvärden beskriver en generell genomsnittlig resa med de aktuella specifikationerna. De exakta utsläppen kan variera och beror också på andra faktorer som exempelvis beläggningsgrad på bussar och flyg eller fordonsmodell.

Utsläppen är framräknade med Travel CO2s utsläppsberäkningsverktyg, men information om sträckor, övernattningar, fordon och drivmedel är självrapporterade av researrangören och ej granskade av Travel CO2 eller extern part.

Tolkning av märkningen

Märkningen visar kilogram koldioxidutsläpp per person uppdelade på olika transportslag och boendeformer. Klicka på ikonerna för mer detaljerad information om fordon, drivmedel, sträcka och boende.

Utsläpp visas också som gram koldioxidutsläpp per personkilometer för hela resan.

Den grön-röda skalan utgår från en jämförelse med vanliga typer av långväga resor.

Exempelresor för jämförelser

Inrikes tåg- / bussresa< 50 kg
Internationell tåg- / bussresa50+ kg
Inrikes flygresa200+ kg
Flygresa inom Europa500+ kg
Flygresa till Nordamerika2000+ kg


Beräkningar

Beräkningarna bygger på forskning från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Läs vidare på Travel CO2 för mer information om data-underlaget bakom märkningen.